Tjäna pengar på solceller

Förvandla taket på din villa till solenergi och tjäna tusenlappar varje år. I takt med att vi använder allt mer elektroniska komponenter i våra hem och att vi även börjar titta allt mer på att uteslutande använda oss av elbilar så är det även viktigt att se till att energin vi faktiskt använder oss av inte kommer från källor som smutsar ner vår miljö. Det är nämligen enkelt att tro att all energi och el vi använder oss av är miljövänlig men det är inte alls så det fungerar, även om Sverige har väldigt mycket el som kommer från förnybara källor så är inte alla miljövänliga. Det finns inte heller speciellt många alternativ för den som vill kunna göra mer för miljön i form av att installera något som genererar egen el.

Åtminstone så har det varit så men numera ser det faktiskt ut på ett helt annat sätt då det finns solenergi att använda sig av. Det är inte alltid det enklaste att börja med det och för en del människor är det faktiskt omöjligt att börja med att producera egen el i någon större skala då man sällan kan göra detta om man har en lägenhet.

SOLEL I SVERIGE

Solceller har använts i Sverige sedan 70-talet.

UTVECKLING

Varje år på senare tid har Sverige fördubblat solcellskapaciteten.

BÖRJA PRODUCERA

Solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökat stadig – Var med på den resan du med!

SÅ FÅR DU OCKSÅ TILLGÅNG TILL SOLCELLER PÅ TAKET

Bli smart du med och börja tjäna pengar på solenergin

Kompletta paket för installation av solel till humana priser. För de som bor i en bostadsrätt så finns det mer alternativ än om man bor i en hyresrätt men det är fortfarande inte speciellt enkelt utan det är faktiskt fortfarande väldigt svårt. Det finns helt enkelt inte speciellt många alternativ för den som vill kunna producera egen el men som inte har en egen villa eller ett eget hus. Att producera sin el i mindre skala är däremot inte svårt då det finns små solpaneler som kan användas för att ladda mobiltelefoner, laptops och surfplattor. Däremot är det sällan som så att dessa är speciellt miljövänliga då det helt enkelt släpps ut mer än vad man sparar in på detta. Energin som våra moderna tekniska apparater använder sig av är så liten att det helt enkelt inte lönar sig miljömässigt med små solpaneler utan istället krävs det att man storskaligt producerar el för att det ska löna sig ”miljömässigt”.

En nackdel som finns för de som bor i Sverige är att solenergin framtill nu har varit oekonomisk då det inte finns tillräckligt med soltimmar i Sverige för att verkligen göra någon större skillnad. Men med de nya modellerna som börjat släppas som inte använder direkt solljus utan istället använder solens strålning så kan det vara ett bra alternativ för att bli energi oberoende.

LÄS MER NU

Hur går det till för att utnyttja solstrålar

I de allra flesta fall är det lönsamt att installera solpaneler. Inte bara för eget bruk utan soliga dagar kommer du troligtvis att kunna sälja överskott tillbaka över nätet. Hur man kan producera sin egna el från solenergi. Att producera sin egen energi från solenergi är något som allt fler börjat prata om och det finns flera fördelar med att bli mindre beroende av el från yttre källor. Framförallt är det i längden en bra investering som både ökar värdet på ens fastighet men som också gör att ens elräkningar minskar dramatiskt om man har möjligheten att sätta upp flera solpaneler.


Solpaneler är än så länge det mest effektiva sättet att använda sig av solenergi och det är något som dessutom kan göra att man minskar sin egna påverkan på miljön. Något som vi alla borde vara måna om att göra då det inte finns någon reserv planet som vi kan använda oss av om vi skulle förstöra den vi faktiskt har och varje sak som vi gör för att minska vårt elberoende, framförallt vårt elberoende från källor som inte är miljövänliga, är något som också gör vår planet bättre och även vår miljö. På många sätt är solpaneler och de solpaneler som börjat produceras, den vägen som vi alla, om det är möjligt, borde välja för att helt enkelt göra det vi kan för att miljön ska bli bättre.


För den som bor i en villa eller i ett hus så finns det möjligheter att producera sin egna el från solenergi genom att sätta upp solpaneler på taket eller i trädgården. Här ska man alltid använda sig av en expert som kan hjälpa en att välja ut vart ens solpaneler ska stå för att producera mest energi.


Bor man istället i en hyresrätt eller i en bostadsrätt är det mycket svårare och i fallet med hyresrätt kan det vara helt omöjligt. Bostadsrätter kan det finnas en möjlighet att få tillåtelse att placera solceller på taket eller att man gemensamt i föreningen bestämmer att man ska placera solceller på taket för att hantera gemensamma el utgifter. Detta kan nämligen minska ner en förenings gemensamma utsläpp och miljöpåverkan något enormt.


Så om man har möjligheten att sätta upp solpaneler och på det sättet producera sin egna solenergi så är det något som verkligen kan göra en stor skillnad i längden för vår planet. Vår miljö kommer nämligen inte att bli bättre om vi inte gör något drastiskt för att förbättra den och solpaneler kan vara en del av lösningen för att skapa ett mer hållbart klimat och även för att göra det möjligt att minska ens egna utgifter.

GENOMGÅNG

Analys av energibehovet och elförbrukningen.

BERÄKNINGAR & OFFERT

Ett platsbesök är nödvändigt. Räkna ut återbetalningstid på investering.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Layout av solpaneler, kopplingsschema och monteringsritningar

ANMÄLAN

Föranmälan till nätägare,  bidragsansökan och elcertifikat.

EN FÖRNYELSEBAR ENERGIKÄLLA

Elproduktion från solen

Solel, eller solkraft, är el producerad med solenergi i ett solkraftverk. Alla med eget hustak kan producera egen el.

SÄNK DIN KONSUMTION

Börja med att först sänka energikonsumtionen i din villa.

EGEN EL

Börja producera egen el som inte behöver transporteras till din villa.

FAKTURERA ELBOLAGET

Börja fakturera elbolagen istället för tvärtom.

GÖR TESTET!

Mät, beräkna och kalkylera hur mycket el du kan producera.

RÄKNA HEM INVESTERINGEN

Hur mycket kan du tjäna

En normal villa i Sverige har elräkningar mellan 12 000 kr och 25 000 kr. Med elpriset alla avgifter och skatter så hamnar man oftast över 1,20 kr per kWh.

MINSKAT PRIS PÅ PANELER

Priset på solceller har minskat kraftig de senaste åren samtidigt som tekniken har blivit bättre.

BÄTTRE PANELER IDAG

Solpanelerna är numera mindre känsliga för skuggor och molnigt väder än tidigare.

HÖJ BOLÅNET

Ränteläget är lågt vilket gör att det är enkelt och billigt att låna till investeringen.

SOLCELLSTÖD 30%

Möjlighet att få 30% i stöd från staten för den totala investeringen i solceller som är nätansluten.

Nyfiken på solenergi? Klicka dig vidare här

Kontakta Solsidan.se

WEBB MEDIA AB ORG. NR 559054-7211 GODKÄND F-SKATTSEDEL MOMS REG. SE559054721101WWW.MW.SE

[1]

Nackdelar som finns med solpaneler


En nackdel som finns, inte bara med solpaneler utan med all egenproducerad el, är att man inte kan kvitta den producerade elen mot den man senare använder, exempelvis under kvällar och nätter. Detta gör att kostnaderna som man annars hade kunnat minska, faktiskt inte minskar helt och hållet utan istället gör att man faktiskt inte drar full nytta av den ekonomiska möjligheten som finns med att installera solpaneler.


Solenergi är en av de renaste energikällorna som finns och som vi människor än så länge har lärt oss att använda oss av. Detta gör också att vi faktiskt har stora möjligheter att se till att vi faktiskt också kan få en renare planet i längden genom att använda oss av just solenergi som vi själva har producerat från våra solpaneler.


Det man kan göra, i framtiden, är att helt bli energi oberoende och på det sättet helt och hållet bli av med sina elkostnader men kommer troligtvis krävas att man kombinerar solenergi med exempelvis vind- eller vattenenergi. Det allra viktigaste är att vi nu för första gången har möjligheten att själva producera el på ett bra och säkert sätt utan att det faktiskt förstör miljön mer än om vi använt oss av elnätet.


Beroende på vilka solpaneler man väljer, vilket läge ens hus har och en del andra faktorer så kan det vara mer eller mindre effektivt att installera solpaneler. Det är också en av de största anledningarna till varför man ska använda sig av en expert som får titta på om man verkligen kommer att kunna dra någon större nytta av sina solpaneler eller om man ska välja något annat sätt att bli en egenproducent av el.


Kan alla sätta upp solpaneler?
Som med allt annat så finns det lagar och regler som reglerar huruvida man får eller inte får sätta upp solpaneler och mycket beror på vilken kommun man bor i. Om man är osäker på om man får eller inte får sätta upp solpaneler på sitt tak, eller om man är osäker på vad som gäller rent allmänt om vad man får eller inte får göra med sitt hem, ska man kontakta kommunens byggnadskontor.
Då får man alltid ett svar på de frågor man har och ibland kan det krävas att grannarna ger sitt tillstånd men beror som sagt på vilka solpaneler och hur många man tänkt att sätta upp. Genom att kontrollera med byggnadskontoret och eventuellt med en jurist som är expert på byggnadsfrågor så får man alltid svaret man behöver.


Något som man dock måste tänka på om man hade tänkt att koppla solpanelerna mot elnätet är att detta är något som kräver tillstånd. Det är alltid något som kräver tillstånd och måste troligtvis göras av elbolagets eller elnätets personal. Om man är osäker på vilka regler som gäller och vilka fördelar och nackdelar som finns med att koppla in solpanelerna mot elnätet, kan man alltid kontakta elbolaget och elnätsägaren för att ta reda på exakt vilka regler som gäller.


Man får nämligen aldrig glömma bort, att även om det verkar ofarligt eller enkelt, så ska man se till att man verkligen har rätten att göra det och vilka lagar och regler som reglerar det hela. Allt för att man verkligen inte ska göra några fel och detta gäller självklart även om man ska sätta upp solpaneler för att kunna dra nytta av solenergin.


Även om det kanske känns tufft eller svårt med alla frågor man har och allt man undrar över så är det en stor insats man gör för miljön men även för sin egna plånbok när man sätter upp solpaneler. Det är även något som verkligen kan påverka ens ekonomiska möjligheter för många år framöver och som även ser till att man faktiskt kan känna sig stolt över att man gör något som förbättrar miljön.
Det finns nämligen få saker som kan minska ens miljöpåverkan som att installera solpaneler faktiskt gör och att även gå igenom så att man verkligen är el effektiv och inte har en massa gamla vitvaror och annat som drar en massa onödig energi. Allt gör att man får lägre månadskostnader och minskar sin påverkan på miljön, vilket trots allt är väldigt viktigt. Nackdelar som finns med solpaneler
En nackdel som finns, inte bara med solpaneler utan med all egenproducerad el, är att man inte kan kvitta den producerade elen mot den man senare använder, exempelvis under kvällar och nätter. Detta gör att kostnaderna som man annars hade kunnat minska, faktiskt inte minskar helt och hållet utan istället gör att man faktiskt inte drar full nytta av den ekonomiska möjligheten som finns med att installera solpaneler.


Solenergi är en av de renaste energikällorna som finns och som vi människor än så länge har lärt oss att använda oss av. Detta gör också att vi faktiskt har stora möjligheter att se till att vi faktiskt också kan få en renare planet i längden genom att använda oss av just solenergi som vi själva har producerat från våra solpaneler.


Det man kan göra, i framtiden, är att helt bli energi oberoende och på det sättet helt och hållet bli av med sina elkostnader men kommer troligtvis krävas att man kombinerar solenergi med exempelvis vind- eller vattenenergi. Det allra viktigaste är att vi nu för första gången har möjligheten att själva producera el på ett bra och säkert sätt utan att det faktiskt förstör miljön mer än om vi använt oss av elnätet.


Beroende på vilka solpaneler man väljer, vilket läge ens hus har och en del andra faktorer så kan det vara mer eller mindre effektivt att installera solpaneler. Det är också en av de största anledningarna till varför man ska använda sig av en expert som får titta på om man verkligen kommer att kunna dra någon större nytta av sina solpaneler eller om man ska välja något annat sätt att bli en egenproducent av el.


Kan alla sätta upp solpaneler?
Som med allt annat så finns det lagar och regler som reglerar huruvida man får eller inte får sätta upp solpaneler och mycket beror på vilken kommun man bor i. Om man är osäker på om man får eller inte får sätta upp solpaneler på sitt tak, eller om man är osäker på vad som gäller rent allmänt om vad man får eller inte får göra med sitt hem, ska man kontakta kommunens byggnadskontor.
Då får man alltid ett svar på de frågor man har och ibland kan det krävas att grannarna ger sitt tillstånd men beror som sagt på vilka solpaneler och hur många man tänkt att sätta upp. Genom att kontrollera med byggnadskontoret och eventuellt med en jurist som är expert på byggnadsfrågor så får man alltid svaret man behöver.


Något som man dock måste tänka på om man hade tänkt att koppla solpanelerna mot elnätet är att detta är något som kräver tillstånd. Det är alltid något som kräver tillstånd och måste troligtvis göras av elbolagets eller elnätets personal. Om man är osäker på vilka regler som gäller och vilka fördelar och nackdelar som finns med att koppla in solpanelerna mot elnätet, kan man alltid kontakta elbolaget och elnätsägaren för att ta reda på exakt vilka regler som gäller.


Man får nämligen aldrig glömma bort, att även om det verkar ofarligt eller enkelt, så ska man se till att man verkligen har rätten att göra det och vilka lagar och regler som reglerar det hela. Allt för att man verkligen inte ska göra några fel och detta gäller självklart även om man ska sätta upp solpaneler för att kunna dra nytta av solenergin.


Även om det kanske känns tufft eller svårt med alla frågor man har och allt man undrar över så är det en stor insats man gör för miljön men även för sin egna plånbok när man sätter upp solpaneler. Det är även något som verkligen kan påverka ens ekonomiska möjligheter för många år framöver och som även ser till att man faktiskt kan känna sig stolt över att man gör något som förbättrar miljön.
Det finns nämligen få saker som kan minska ens miljöpåverkan som att installera solpaneler faktiskt gör och att även gå igenom så att man verkligen är el effektiv och inte har en massa gamla vitvaror och annat som drar en massa onödig energi. Allt gör att man får lägre månadskostnader och minskar sin påverkan på miljön, vilket trots allt är väldigt viktigt.